Công bố danh sách Agency of the Year 2017 khu vực Đông Nam Á

Một năm 2017 đang dần khép lại, tạp chí Campaign Asia đã công bố danh sách các agency đạt giải Agency of the Year của khu vực Đông Nam Á.

Danh sách Agency of the Year được công bố bao gồm các hạng mục Creative, Media, Digital, Independent Agency, PR, Experiential Marketing, Integrated, Specialist, Mobile Marketing và Social Media.

Theo danh sách công bố, xét theo quốc gia, Phibious là Creative Agency of the Year đồng thời cũng là Independent Agency of the Year của Việt Nam, cả 2 hạng mục khác là Media Agency và Digital Agency of the Year của Việt Nam đều thuộc về Mindshare.

Dưới đây là danh sách Agency of the Year các hạng mục theo từng quốc gia và khu vực của Đông Nam Á:

Creative Agency of the Year

Creative Agency of the Year của khu vực: BBDO (Gold)

Vietnam

 • Gold: Phibious Vietnam
 • Silver: TBWA Group Vietnam
 • Bronze: Dentsu One Vietnam

Cambodia, Laos, Myanmar

 • Gold: Mango Marketing Services Co., Ltd.
 • Silver: Havas Riverorchid Cambodia
 • Bronze: Phibious Cambodia

Các agency tại lễ trao giải.

Indonesia

 • Gold: Ogilvy & Mather
 • Silver: Hakuhodo Network Indonesia
 • Bronze: McCann Worldgroup Indonesia

Malaysia

 • Gold: Ogilvy & Mather Malaysia
 • Silver: Ensemble Worldwide
 • Bronze: BBDO Malaysia

Philippines

 • Gold: BBDO Guerrero and Proximity Philippines
 • Silver: McCann Worldgroup Philippines
 • Bronze: J. Walter Thompson Philippines

Singapore

 • Gold: BBDO Singapore
 • Silver: Havas Singapore
 • Bronze: DDB Group Singapore

Thailand

 • Gold: Ensemble Thailand
 • Silver: BBDO BANGKOK
 • Silver: TBWA Thailand
 • Bronze: CJ WORX and Spore Bangkok

Media Agency of the Year

Media Agency of the Year của khu vực: Mindshare (Gold)

Vietnam

 • Gold: Mindshare Vietnam
 • Silver: PHD Vietnam
 • Bronze: MediaCom

Các agency tại lễ trao giải.

Cambodia, Laos, Myanmar

 • Gold: Havas Riverorchid Cambodia
 • Silver: IMS Consulting Group
 • Bronze: Phibious Cambodia

Indonesia

 • Gold: Mindshare Indonesia
 • Silver: MEC
 • Bronze: UM
 • Bronze: MediaCom Indonesia

Malaysia

 • Gold: Havas Media Group Malaysia
 • Silver: Universal McCann
 • Bronze: Carat Malaysia

Philippines

 • Gold: Mindshare
 • Silver: PHD Media Network Philippines
 • Bronze: MediaCom Philippines

Singapore

 • Gold: PHD Singapore
 • Silver: MediaCom Singapore
 • Bronze: Mindshare

Thailand

 • Gold: MediaCom Thailand
 • Silver: Carat Thailand
 • Bronze: Mindshare Thailand
 • Bronze: OMD (Thailand)

Digital Agency of the Year

Digital Agency of the Year của khu vực: Ogilvy & Mather (Gold)

Vietnam

 • Gold: Mindshare Vietnam
 • Silver: RED2 Digital
 • Bronze: Dentsu One Vietnam

Các agency tại lễ trao giải.

Cambodia, Laos, Myanmar

 • Gold: TODAY Ogilvy & Mather
 • Silver: Havas Riverorchid Myanmar
 • Bronze: Phibious Cambodia

Indonesia

 • Gold: Mindshare Indonesia
 • Silver: Dentsu X Digital
 • Bronze: Digital Arts Network Indonesia

Malaysia

 • Gold: VML Malaysia
 • Silver: Ogilvy & Mather Malaysia
 • Bronze: Mindshare Malaysia

Philippines

 • Gold: TBWADigital Arts Network Manila
 • Silver: Ogilvy & Mather Philippines
 • Silver: iProspect Philippines
 • Bronze: NuWorks Interactive Labs, Inc.

Singapore

 • Gold: Ogilvy & Mather Singapore
 • Silver: TBWA’s Digital Arts Network Singapore
 • Bronze: Dentsu Singapore

Thailand

 • Gold: TBWADigital Arts Network Thailand
 • Silver: dentsu X (Thailand) Ltd.
 • Bronze: CJ WORX and Spore Bangkok

Các agency tại lễ trao giải.

Independent Agency of the Year

Independent Agency of the Year của khu vực: Phibious Group (Gold)

Vietnam

 • Gold: Phibious Vietnam
 • Silver: Moblaze
 • Bronze: Ki Saigon

Cambodia, Laos, Myanmar

 • Gold: Phibious Myanmar
 • Silver: IMS Consulting Group
 • Bronze: Phibious Cambodia

Indonesia

 • Gold: Phibious Indonesia
 • Silver: Valuklik
 • Bronze: Redcomm

Malaysia

 • Gold: G.A Brand Design
 • Gold: Kingdom Digital Solutions Malaysia
 • Silver: The Clan

Philippines

 • Gold: NuWorks Interactive Labs, Inc.
 • Silver: IDEASXMACHINA Manila
 • Bronze: The Huddle Room

Singapore

 • Gold: The Secret Little Agency
 • Silver: GOODSTUPH
 • Bronze: Acronym Asia

Thailand

 • Gold: CJ WORX and Spore Bangkok
 • Silver: Appsynth
 • Bronze: Rabbit Digital Group Co., Ltd.

Các agency tại lễ trao giải.

PR Agency of the Year

 • Gold: Ogilvy Public Relations Singapore
 • Silver: The EON Group
 • Bronze: Tate Anzur

Experiential Marketing Agency of the Year

 • Gold: GOVT Singapore
 • Silver: The Huddle Room
 • Bronze: PPURPOSE

Integrated Agency of the Year

 • Gold: TBWAGroup Singapore
 • Silver: McCann Worldgroup Singapore
 • Bronze: Dentsu One (Bangkok)

Specialist Agency of the Year

 • Gold: DigitasLBi Singapore
 • Silver: GOODSTUPH
 • Bronze: Moblaze

Mobile Marketing Agency of the Year

 • Gold: Mindshare Indonesia
 • Silver: Appsynth
 • Bronze: iProspect (Thailand) Co.,Ltd.

Social Media Agency of the Year

 • Gold: GOODSTUPH
 • Silver: Social@Ogilvy Singapore
 • Bronze: MRM//McCann Philippines

Kim Huy / Brands Vietnam
* Nguồn: Campaign Asia

Welcome to Young MarCom World

X