VietnamMarcom và Đại Học Kinh Tế TP.HCM tổ chức Ngày hội Công Nghệ Quảng Cáo  (Vietnam AdTech Day) lần đầu tiên tại Việt Nam

Ngày hội Công Nghệ Quảng Cáo  (Vietnam AdTech Day) được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam do VietnamMarcom và Đại Học Kinh Tế TP.HCM phối hợp với  mong muốn là một nhịp cầu nối kết môi trường đào tạo và ngành công nghiệp quảng cáo nhằm phát huy hơn nữa những tiềm năng to lớn còn tiềm ẩn từ những mối quan hệ hợp tác này, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp quảng cáo Việt Nam ngày mai.

Trong sự kiện lần đầu tiên này vào tháng 3/2002 đã có hơn 3000 lược bạn trẻ và những người yêu thích tham gia. Samsung là nhà tài trợ công nghệ, cùng sự hỗ trợ thông tin, sách báo, diễn giả của nhiều tổ chức chuyên gia, đặc biệt là IAA Global.

Sự kiện đã tạo nền tảng và tiền đề cho việc ra đời Chương trình Đào tạo 500 Chuyên viên Quảng cáo, còn gọi là Chuyên viên Truyền thông – Tiếp thị. Ngay trong năm đầu tiên chương trình đã đạt vượt mục tiêu đề ra. Một thế hệ MarCom Việt Nam đã ra đời trong bối cảnh trên. Đến nay đã có 61 khoá học được triển khai tốt đẹp. Chương trình đã được bình chọn là The Best Practices và được mời báo cáo tại Đại hội Quảng cáo Thế giới của Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế tại Beijing năm 2004.

Welcome to Young MarCom World

X