Hội thảo quốc tế PDB – POSITONING – DIFFERENTIATION – BRAND VietnamMarcom

HỘI THẢO QUỐC TẾ PDB – POSITONING — DIFFERENTIATION – BRAND

Ngày 20/09/2005, tại khách sạn Hyatt Park Sai Gòn, VietnamMarcom đã tổ chức Hội Thảo Quốc Tế về chủ đề Chiến lược cạnh tranh tiếp thị và xây dựng thương hiệu thông qua định vị sự khác biệt và thương hiệu. Ông Hermawan Katajaya_Chủ Tịch Hiệp Hội Marketing Thế Giới diễn giả chính của hội thảo đã trình bày công trình nghiên cứu mới nhất của mình về chủ đề này cho hơn 150 lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam. Tham gia hội thảo còn có phần trình bày, chia sẽ những bài học kinh nghiệm của các chuyên gia tư vấn tiếp thị, thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Nội dung PDB (Positioning_Differentiation_Brand) của hội thảo là một phát kiến khoa học được đút kết và trình bày tại những diễn đàn Tiếp thị và Thương hiệu lớn ở Châu Á trong năm 2005.

PDB được xem là một công cụ mới trong tư duy chiến lược nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững cho doanh nghiệp: Định vị thương hiệu sẽ giúp doanh nghiệp xác lập con đường phải đi, mục tiêu cần đạt đến. Khác biệt là phương cách mà doanh nghiệp cần làm cụ thể để đi đến đích, và Thương hiệu là kết quả của sự thể hiện nhất quán những cam kết của doanh nghiệp đọng lại trong tâm trí người tiêu dùng

Chiến lược thương hiệu là một tổ hợp các công cụ tiếp thị dựa trên định vị. Vì vậy quan điểm PDB như là một mô hình có tính khái quát và phản ánh đầy đủ phương thức mà doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho mình nhằm tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt và bền vững trong tương lai. PDB không chỉ ứng dụng trong vấn đề xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, mà bản thân nó ứng dụng cho cả trong quản lý vĩ mô nền kinh tế, nó được ứng dụng để chính phủ có thể tiếp thị địa phương và kêu gọi đầu tư, ứng dụng cho các chương trình hành động quốc gia về du lịch, nông sản…trong nhiều năm tới công cụ này vẫn sẽ còn nguyên giá trị ứng dụng và tính thực tiễn của mình trong bối cảnh tòan cầu hóa, canh tranh dữ dội và thay đổi nhanh chóng.

Diễn giả:

Ngài HERMAWAN KATAJAYA là:

  • Một trong 50 Cây Đại Thụ của Marketing thế giới cùng với Philip Kotler, David Aaker… theo bình chọn của Chartered Institute of Marketing, UK.
  • Tác giả của 05 đầu sách Bestseller về Repositioning Asia, Rethinking Marketing and Attracting Investors.
  • Chủ tịch Hiệp Hội Marketing Thế giới.
  • Chủ Tịch & CEO của MarkplusCo, một công ty tư vấn tiếp thị thương hiệu hàng đầu Asean. Hiệu trưởng Học Viện Marketing Markplus.
  • Chuyên gia cao cấp được mời tư vấn cho nhiều dự án lớn của các chính phủ trong khu vực về lĩnh vực tiếp thị và thương hiệu.

 

Welcome to Young MarCom World

X