Masan lập công ty mới để hoàn tất hợp nhất hệ thống Vinmart, Vinmart+ với Masan Consumer Holdings

Theo ghi nhận tạm thời trên BCTC từ cuối năm 2019, Masan sẽ nắm giữ 70% lợi ích tại công ty hợp nhất và Vingroup nắm quyền sở hữu 30% lợi ích còn lại.


Ngày 12/6, HĐQT Masan Group (MSN) đã ra nghị quyết thành lập Công ty TNHH The Sherpa và Công ty cổ phần CrownX nhằm hoàn tất “giao dịch hợp nhất” giữa Công ty CP Phát triển và Thương mại Dịch vụ VCM (VCM) và Công ty TNHH MasanCosumerHoldings (MCH).

Trong đó, CrownX sẽ là công ty con nắm giữ phần vốn góp tại MCH và VCM. Masan sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại VCM và MCH trong một hoặc nhiều giao dịch và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang hoặc Trưởng Bộ phận Chiến lược và Phát triển Danny Le quyết định tỷ lệ sở hữu cụ thể của Masan tại The Sherpa và CrownX.

Nếu Masan hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đang nắm giữ sang cho CrownX thì CrownX sẽ trực tiếp sở hữu 83,74% cổ phần của VCM – công ty sở hữu hệ thống Vinmart, Vinmart+ và VinEco cùng 85.71% phần vốn góp tại Masan Consumer Holdings – công ty quản lý toàn bộ mảng sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng của Masan.

Theo ghi nhận tạm thời trên BCTC từ cuối năm 2019, Masan sẽ nắm giữ 70% lợi ích tại công ty hợp nhất và Vingroup nắm giữ quyền mua sở hữu 30% lợi ích còn lại.

Việc hợp nhất hệ thống VCM mang về cho Masan thêm 8.700 tỷ đồng doanh thu trong quý I nhưng đồng thời cũng phải “gánh” khoản lỗ 866 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận ròng quý I của Masan bị âm 80 tỷ đồng. Tuy vậy Masan đánh giá hoạt động kinh doanh của VCM đã có sự tiến triển rõ rệt sau khi tiếp quản.


* Nguồn: CafeF

Welcome to Young MarCom World

X