Lịch Khai giảng Trường VietnamMarcom 2020

Các khóa học tháng 1/2/3 năm 2020

Mời anh chị quan tâm tham khảo:
NĂM HỌC MỚI – NHIỀU NỘI DUNG MỚI – NỖ LỰC MỚI !
DÀNH CHO NHÀ TRUYỀN THÔNG – TIẾP THỊ và XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VIỆT!💐
https://bit.ly/2ZLXLEZ

Welcome to Young MarCom World

X