Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2017

2017 được coi là năm thành công của kinh tế Việt Nam với nhiều kỷ lục ở cả tăng trưởng GDP, xuất khẩu, thu ngân sách, thu hút đầu tư…

Đồ họa: Phượng Nguyễn
Hiếu Công

* Nguồn: Zing News

Welcome to Young MarCom World

X