TRÂN TRỌNG CÁM ƠN VÀ YÊU QUÝ TINH THẦN PHỤNG SỰ CỘNG ĐỒNG

CỦA CÁC THẾ HỆ ĐANG Ở TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH. Mời anh chị xem clip của WHO.

  • 90.000 bác sĩ, 125.000 điều dưỡng cả nước sẵn sàng tuyến đầu chống Covid-19, 16.000 sinh viên năm cuối các trường y, dược Nguồn Bộ Y tế.
  • Nhiều ‘chủ nhà thiện lương’ chủ động giảm giá thuê mặt bằng (TTO)
  • 280 bác sĩ, y tá về hưu ở Hà Nội mong được cùng chống dịch COVID-19 (TTO)
  • Gần 120 khách sạn đăng ký làm nơi cách ly dịch COVID-19 (TTO)

Welcome to Young MarCom World

X