Hội Marketing Việt Nam cùng nhiều Chuyên gia, Thầy cô và các nhà quản lý đang đồ…

Hội Marketing Việt Nam cùng nhiều Chuyên gia, Thầy cô và các nhà quản lý đang đồng hành kết nối, chia sẻ nhiều thông tin, giải pháp tiếp thị kinh doanh trong và sau Covid-19, mời anh chị tham quan dự án:
https://vma.org.vn/category/marketing-in-cov/

Source

Welcome to Young MarCom World

X