[Hội Marketing Việt Nam – VMA WEBINAR] [ GÓC NHÌN MỚI VỀ MARKETING HẬU COVID M…

[Hội Marketing Việt Nam – VMA WEBINAR]
[ GÓC NHÌN MỚI VỀ MARKETING HẬU COVID
Marketing Perspectives in the New Normal ]
Webinar này sẽ chia sẻ các góc nhìn Marketing khác nhau cùng xoay quanh các vấn đề được doanh nghiệp quan tâm nhất trong và sau đại dịch.
– Marketing Innovation (Đổi mới): Cần thay đổi gì trong tiếp cận thị trường từ sản phẩm, kênh phân phối đến truyền thông?
– Marketing Investment (Đầu tư): Nên phân bổ ngân sách quảng cáo như thế nào? hay dừng quảng cáo? Giảm giá sản phẩm hay tập trung sản phẩm có giá trị cao? Chăm sóc khách hàng cũ hay tìm kiếm khách hàng mới?
– Marketing Content (Thông Điệp): Truyền thông thông điệp nào? Làm cách nào để cân bằng câu chuyện thương hiệu và câu chuyện khách hàng.
Ngày: 14/05/2020 từ 10:30AM – 11:30AM
Link DK: https://www.facebook.com/VietnamMarketingAssociation/posts/2643895069187734Source

Welcome to Young MarCom World

X