Toàn cảnh kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017

GDP quý III tăng 7,46% đã giúp tăng trưởng 9 tháng đầu năm lên mức 6,41%, tiến sát ngưỡng mục tiêu cả năm 2017 là 6,7%.

Toàn cảnh kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017

Tiến Thành – Anh Minh

Welcome to Young MarCom World

X