TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ DIỄN GIẢ, ĐỐI TÁC ĐÃ ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ. Ban tổ chức xin th…

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ DIỄN GIẢ, ĐỐI TÁC ĐÃ ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ. Ban tổ chức xin thông báo Hội thảo không nhận thêm đại biểu vì đã vượt ngưỡng đăng ký. 💐 https://young.vietnammarcom.asia/ame/

Source

Welcome to Young MarCom World

X