Thầy Thomas J.Vallely, Thầy Vũ Thành Tự Anh, Thầy Nguyễn Quý Tâm và Cựu học viên…

🏵🌸🌠Thầy Thomas J.Vallely, Thầy Vũ Thành Tự Anh, Thầy Nguyễn Quý Tâm và Cựu học viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Huế tất niên 2019-2020 tại Huế 🌺🎉🌅
—–
Teacher Thomas J. Vallely, Teacher Vu Thanh Tu Anh, Teacher Nguyen Quy Tam and Former Students of the Fulbright Economics Teaching Program at the Year-End Party 2019-2020 in Hue.

#tathingocthao #fulbright #FulbrightUniversityVietnamSource

Welcome to Young MarCom World

X