TỊNH CƯ CÁT TƯỜNG QUÂN HOAN HỶ ĐÓN TIẾP THẦY VŨ THÀNH TỰ ANH – Giảng viên Chương…

☸️TỊNH CƯ CÁT TƯỜNG QUÂN HOAN HỶ ĐÓN TIẾP THẦY VŨ THÀNH TỰ ANH – Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) ☘️
https://fulbright.edu.vn/vi/our-team/vu-thanh-tu-anh/
—–
🌺Cat Tuong Quan Zen House warmly welcome Teacher Vu Thanh Tu Anh – Lecturer at the Fulbright Economics Teaching Program (FETP)🎆
https://fulbright.edu.vn/vi/our-team/vu-thanh-tu-anh/
—–
⛳️www.cattuongquan.com
💌zenhouse.cattuongquan@gmail.com
☎️0234 3962245

#cattuongquan #tathingocthao #vuthanhtuanh #fulbright #fulbrightuniversityvietnam

Source

Welcome to Young MarCom World

X